Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banja Luka dobio je saglasnost Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske za obavljanje poslova platnog agenta u postupku obezbjeđenja plaćanja obaveza emitenta po osnovu dospijeća anuiteta iz dužničkih hartija od vrijednosti korišćenjem položenih mjenica i izdate garancije od strane Republike Srpske.
Procedure kojima se definiše navedeni postupak nalaze se u rubrici Propisi i obrasci/Podzakonski akti.