Prošle godine Centralni registar hartija od vrijednosti je proslavio deset godina svog postojanja. Ove godine, 17. marta, Centralni registar hartija od vrijednosti obilježava još jedan značajan jubilej, a to je deset godina od kada je izvršeno prvo saldiranje transakcija zaključenih na uređenom tržištu.

Počeci su bili skromni, kako sa stanovišta uslova u kojima je Centralni registar radio tako i sa stanovišta prometa na tržištu. U 2002.godini vrijednost saldiranog prometa hartijama od vrijednosti je iznosila svega 6,8 miliona KM, a saldiranje je vršeno samo jednom sedmično.Već naredne, 2003.godine, vrijednost saldiranog prometa se skoro udesetostručila i iznosila je oko 63 miliona KM. Tokom narednih godina tržište kapitala Republike Srpske je raslo i razvijalo se, broj emitovanih hartija od vrijednosti se povećavao kao i vrijednost saldiranog prometa. Od jula 2006.godine saldiranje se vrši svaki radni dan u sedmici. Već naredne, 2007.godine  vrijednost saldiranog prometa je iznosila 736 miliona KM.
U ovih deset godina Centralni registar hartija od vrijednosti je uspješno saldirao više od 775.000 transakcija ukupne vrijednosti preko 2,2 milijarde KM. Od ukupne vrijednosti saldiranih transakcija 95% se odnosi na akcije, a 5 % na obveznice.  Ovako malo učešće obveznica u ukupnom saldiranom prometu proizilazi iz činjenice da je sekundarni promet obveznicama počeo tek 2008.godine. Kao što znamo prve obveznice komercijalnih banaka i Republike Srpske emitovane su 2007.godine, dok u 2008.godini javljaju se i prve municipalne obveznice.
Na našem tržištu ciklus saldiranja je T+3, što znači da se treći radni dan od dana zaključenja posla vrši prenos novca sa kupca na prodavca i prenos hartija od vrijednosti sa prodavca na kupca. Centralni registar je radi obezbjeđenja ispunjenja obaveza po osnovu poslova zaključenih na uređenom tržištu formirao garantni fond. Njega čine uplate članova Centralnog registra kojih je danas 19, a od toga je 12 berzanskih posrednika i 7 kastodi banaka.
Želimo posebno naglasiti da su članovi Centralnog registra svoje obaveze, proizašle iz poslova zaključenih na uređenom tržištu, izvršavali u propisanim rokovima što je imalo za rezultat uspješno saldirane transkcije.  Ovakvi rezultati su postignuti zahvaljujući dobro uspostavljenoj regulativi kao i zajedničkim naporima Centralnog registra i njegovih članova, što dovoljno govori o efikasnosti uspostavljenog sistema.
 10_godina_saldiranja