Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banja Luka dobio je saglasnost Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske za obavljanje poslova platnog agenta u postupku emisije dužničkih hartija od vrijednosti privrednog društva kao emitenta obveznica korišćenjem jemstva drugog privrednog društva.
Procedure kojima se definiše navedeni postupak nalaze se u rubrici O nama/Regulativa/Podzakonski akti.