Pravilnik o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti objavljen je u Službenom glasniku Republike Srpske broj 34/11 i stupa na snagu 09.04.2011. godine.
Na internet stranici Centralnog registra hartija od vrijednosti u rubrici Propisi i obrasci dostupan je tekst Pravilnika.