HYPO ALPE ADRIA BANK АD Banja Luka - Odjelu investicionog bankarstva - Pododjelu za kastodi poslove, prestalo je članstvo u Centralnom registru u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti, zaključno sa danom 23.12.2010. godine.
Odluku o prestanku članstva u Centralnom registru Upravni odbor je donio 23.12.2010. godine, na osnovu te odluke direktor je 23.12.2010. godine donio Rješenje o prestanku članstva u Centralnom registru u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti.