Odluka o izmjenama i dopunama odluke o visini naknade koja se plaća za usluge Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka objavljena je u Službenom glasniku Republike Srpske broj 116/10 i stupa na snagu 25.11.2010. godine.
Na internet stranici Centralnog registra hartija od vrijednosti u rubrici Propisi i obrasci dostupan je tekst odluke.