Upravni odbor Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banjaluka je na sjednici održanoj 28.07.2010. godine pod brojem:
UO- 7054/10 donio nova Pravila poslovanja depozitara investicionih fondova. Pravila, na koja je Komisija za hartije od vrijednosti RS dala saglasnost 12.08.2010. godine,  objavljena su u Službenom glasniku Republike Srpske broj 92/10 od 20.09.2010. godine, a stupaju na snagu 28.09.2010. godine.
 Na internet stranici Centralnog registra u rubrici «Propisi i obrasci» dostupan je tekst Pravila.