Direktor Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banjaluka je dana 09.06.2010. godine pod brojem: 01-02-5231/10 donio Odluku o izmjenama i dopunama Procedura rada u postupku preuzimanja akcionarskog društva.   Na internet stranici Centralnog registra u rubrici «Propisi i obrasci» dostupan je tekst Odluke.