NLB TUZLANSKA BANKA DD TUZLA - kastodi banka primljena je u članstvo u Centralnom registru u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti.
Odluku o prijemu u članstvo u Centralnom registru Upravni odbor je donio 13.05.2010. godine, na osnovu te odluke direktor je 14.05.2010. godine donio Rješenje o prijemu u članstvo u Centralnom registru u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti.