Upravni odbor Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banjaluka je dana 27.11.2009. godine pod brojem: UO-8873/09 donio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obračunu, poravnanju i prenosu hartija od vrijednosti. Pravilnik, na koji je Komisija za hartije od vrijednosti RS dala saglasnost, objavljen je u Službenom glasniku Republike Srpske broj 17/10 od 05. 03.2010. godine, a stupa na snagu 13.03.2010. godine.
 
Na internet stranici Centralnog registra u rubrici «Propisi i obrasci» dostupan je tekst Pravilnika.