Direktor Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banjaluka je dana 29.01.2010. godine pod brojem: 01-02-845/10 donio Procedure rada u postupku preuzimanja akcionarskog društva.  
Na internet stranici Centralnog registra u rubrici «Propisi i obrasci» dostupan je tekst Procedura.