Upravni odbor Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banjaluka je dana 21.01.2010. godine pod brojem: UO-544/10 donio Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva za uplatu i upotrebu garantnog fonda.
 
Na internet stranici Centralnog registra u rubrici «Propisi i obrasci» dostupan je tekst Uputstva.