Addiko Bank ad Banja Luka – Ekspert funkcija upravljanja imovinom, prestalo je članstvo u Centralnom registru u sistemu obračuna i poravnanja hartija od vrijednosti.

Odluku o prestanku članstva u Centralnom registru Upravni odbor je donio 13.11.2017. godine, a na osnovu te odluke direktor je 13.11.2017. godine donio rješenje o prestanku članstva u Centralnom registru u sistemu obračuna i poravnanja hartija od vrijednosti.