Centralni registar hartija od vrijednosti AD Banja Luka je 12.06.2009. godine izvršio prenos državnog kapitala emitenta ROBNA KUĆA BOSKA AD BANJA LUKA na članove Konzorcijuma pravnih lica koga čine ZEKSTRA GRUPA-ZEKSTRA DOO Beograd i DELTA REAL ESTATE DOO Beograd, nakon dostavljanja potrebne dokumentacije od strane Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske i članova Konzorcijuma.