Nova Odluka o visini naknade koja se plaća za usluge Centralnog registra hartija od vrijednosti objavljena je u Službenom glasniku Republike Srpske broj 24/09 i primjenjuje se od 01. maja 2009. godine.

Na internet stranici Centralnog registra hartija od vrijednosti u rubrici Propisi i obrasci dostupan je tekst odluke.