Preduzeću Brokersko-dilersko društvo Nešković broker a.d., Bijeljina, po njegovom zahtjevu, prestalo je članstvo u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti kod Centralnog registra.