Zepter broker аd Banja Luka isključen je iz članstva u Centralnom registru u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti.

Odluku o isključenju iz članstva u Centralnom registru Upravni odbor je donio 07.03.2016. godine, na osnovu te odluke direktor je 07.03.2016. godine donio rješenje o isključenju iz članstva u Centralnom registru u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti, na period do tri mjeseca od dana donošenja navedenog rješenja.