UniCredit Bank, d.d., Mostar, kao kastodi banka, primljena je u Centralni registar kao član u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti kod Centralnog registra sa danom 29.08.2008. godine.