Raiffeisen bank dd Bosna i Hercegovina – kastodi banka primljena je u članstvo u Centralnom registru u sistemu zalaganja hartija od vrijednosti.
Odluku o prijemu u članstvo u Centralnom registru Upravni odbor je donio 18.12.2015. godine, na osnovu te odluke direktor je 18.12.2015. godine donio Rješenje o prijemu u članstvo u Centralnom registru u sistemu zalaganja hartija od vrijednosti.