Centralni registar je 09.04.2015. godine izvršio prvo poravnanje blok posla čije su novčane obaveze izvršene preko posebnog računa Centralnog registra otvorenog u Centralnoj banci BiH.
Poravnanje je izvršeno po DVP principu, odnosno po principu “isporuka naspram plaćanja” čime je eliminisan rizik povezan sa drugom stranom u transakciji.
Poravnanje blok posla po DVP principu je rezultat kontinuiranog rada Centralnog registra na unapređenju tržišta kapitala Republike Srpske i implementacije praksi razvijenih tržišta.