U skladu sa Zaključkom Narodne skupštine Republike Srpske broj: 02/1-021-
296/15 od 06. marta 2015. godine, Ministarstvo finansija, u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske, organizuje Javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima, prema slijedećem rasporedu:
 
1. 08.04. Istočno Sarajevo- 09 časova, sala Skupštine Opštine Pale;
2. 09.04. Trebinje- 09 časova, sala Opštine Trebinje;
3. 15.04. Bijeljina- 11 časova, sala Područne privredne komore Bijeljina;
4. 20.04. Banja Luka- 11 časova, sala Područne privredne komore Banja Luka.
 
Pozivamo sve zainteresovane subjekte da uzmu aktivno učešće u Javnoj raspravi.
 
MINISTARSTVO FINANSIJA