Uputstvo za obračun vrijednosti poslova zaključenog sa dužničkim HOV doneseno je 24.03.2015. godine i stupa na snagu danom donošenja.
Na internet stranici Centralnog registra hartija od vrijednosti u rubrici Propisi i obrasci dostupan je tekst Uputstva.