Procedure rada sa zajedničkim računom kod aukcije za paket akcija doneseno je 23.02.2015. godine i stupa na snagu danom donošenja.
Na internet stranici Centralnog registra hartija od vrijednosti u rubrici Propisi i obrasci dostupan je tekst Procedura.