Pravilnik o obračunu, poravnanju i prenosu hartija od vrijednosti je objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske, broj 108/14 i stupa na snagu 01.01. 2015. godine. Na web sajtu Centralnog registra, u dijelu Propisi i obrasci, je dostupan tekst Pravilnika.