Obavještenje o prelasku na novi ciklusa poravnanja (T+2)
od 01.01.2015.godine
 

 

Poštovani klijenti,
 
Obavještavamo Vas da je na zajedničkom sastanku Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Centralnog registra hartija od vrijednosti, Banjalučke berze, berzanskih posrednika i kastodi banaka usaglašena primjena novog ciklusa poravnanja (T+2) umjesto dosadašnjeg ciklusa poravnanja (T+3) počevši od 01.01.2015. godine.
Prelazak na ciklus poravnanja T+2 će se sprovesti na sljedeći način:
- za transakcije sklopljene zaključno sa 31.12.2014. godine ciklus poravnanja će biti T+3;
- za transakcije sklopljene od 01.01.2015. godine ciklus poravnanja će biti T+2.