Upravni odbor Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka na sjednici održanoj dana 11.02.2014. godine donio je Odluku o umanjenju naknade za poslove zaključene putem repo ugovora u 2014. godini.
Navedenom odlukom naknada iz člana 2. tačka IV A 1. Odluke o visini naknade koja se plaća za usluge Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka (Prečišćen tekst) (Službeni glasnik Republike Srpske br. 71/11 i 67/12), u slučaju trgovanja hartijama od vrijednosti putem repo ugovora naplaćuje se samo od prodavca iz prve transakcije na vrijednost kupoprodajnog posla za ugovore koji su zaključeni na period duži od mjesec dana. Naknada za repo ugovore koji su zaključeni na periode do mjesec dana se ne naplaćuje.