HYPO ALPE-ADRIA-BANK DD MOSTAR, KASTODI BANKA,  isključena je iz članstva u Centralnom registru u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti.
Odluku o isključenju iz članstva u Centralnom registru Upravni odbor je donio 18.12.2013. godine, na osnovu te odluke direktor je 18.12.2013. godine donio rješenje o isključenju iz članstva u Centralnom registru u sistemu obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti, na period do tri mjeseca od dana donošenja navedenog rješenja.