Uputstvo o kastodi poslovima koji se izvršavaju u sistemu Centralnog registra doneseno je 11.06.2013. godine i stupa na snagu 19.06.2013. godine. Na internet stranici Centralnog registra hartija od vrijednosti u rubrici Propisi i obrasci dostupan je tekst Uputstva.