Upravni odbor Centralnog registra hartija od vrijednosti je na sjednici održanoj 22.04.2013.godine donio Uputstvo za uplatu i upotrebu garantnog fonda, koje stupa na snagu danom donošenja.
Na internet stranici Centralnog registra hartija od vrijednosti u rubrici Propisi i obrasci dostupan je tekst Uputstva.