Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti objavljen je u Službenom glasniku Republike Srpske broj 25/13 i stupa na snagu 06.04.2013. godine. Na internet stranici Centralnog registra hartija od vrijednosti u rubrici Propisi i obrasci dostupan je tekst Pravilnika.