Pravilnik o obračunu, poravnanju i prenosu hartija od vrijednosti objavljen je u Službenom glasniku Republike Srpske broj 11/13 i stupa na snagu 21.02.2013. godine.  Na internet stranici Centralnog registra, u rubrici Propisi i obrasci, dostupan je tekst Pravilnika.