Odluka o izmjenama i dopunama Pravila poslovanja depozitara investicionih fondova objavljena je u Službenom glasniku Republike Srpske broj 4/13 i stupa na snagu 02.02.2013. godine. Na internet stranici Centralnog registra, u rubrici Propisi i obrasci, dostupan je tekst odluke.