- kastodi banka,
- berzanski posrednik,
- strana banka,
- strani berzanski posrednik.