Godina Mjesec Ukupna vrijednost prodaje/kupovine Iznos prodaje nerezidenata % prodaje nerezidenata Iznos kupovine nerezidenata % kupovine nerezidenata


Napomena: Ukupna vrijednost prodaje/kupovine odnosi se na vrijednost saldiranih poslova zaključenih u redovnoj trgovini, aukciji za paket akcija (prodaja državnog kapitala), blok poslovima i na tržištu novca. Vrijednosti su izražene u KM. Nerezident je fizičko ili pravno lice koje ima prebivalište/sjedište van teritorije Bosne i Hercegovine. Vrijednosti transakcija zaključenih za zbirni kastodi račun (račun koji otvara i vodi kastodi banka u svoje ime a za račun vlasnika, odnosno nominovanih vlasnika-svojih klijenata) uključene su u promet nerezidenata.Prikazane vrijednosti prodaja/kupovina odnose se na vrijednosti saldiranih transakcija.