Oznaka emitenta Skraćeni naziv emitenta Ponudilac Oznaka hartije Iznos ponuđene cijene (KM) Ukupan broj deponovanih akcija Datum zatvaranja ponude za preuzimanja