Oznaka emitenta Skraćeni naziv emitenta Ponudilac Oznaka hartije Iznos ponuđene cijene (KM) Ukupan broj deponovanih akcija Datum zatvaranja ponude za preuzimanja


Napomena: Za udjele otvorenih investicionih fondova, iz tehničkih razloga, broj emitovanih HOV se prikazuje kao cijeli broj, a nominalna vrijedost kao 0,00.