Emitent Ponudilac Oznaka hartije Ovlašćeni berzanski posrednik Rok važenja ponude Rok za plaćanje Ponuđena cijena Broj deponovanih akcija Procenat na ukupan broj akcija Vrsta ponude Datum