Oznaka hartije Ukupan broj HoV Država Broj HoV Nominalna vrijednost (KM) Vrijednost (KM) Vlasništvo po Državi (%) Vlasništvo fizička lica (%) Vlasništvo prvna lica (%)


Kastodi računi, zbirni i na ime, prikazuju se u kategoriji Kastodi banke.
Napomena: Za udjele otvorenih investicionih fondova, iz tehničkih razloga, broj emitovanih HOV se prikazuje kao cijeli broj, a nominalna vrijedost kao 0,00.