Datum Vrsta prometa Broj transakcija Broj hartija od vrijednosti Vrijednost prometa
29.06.2020 Redovna trgovina 19 75.245 72.769,34
02.06.2020 Redovna trgovina 37 215.248 131.238,89
01.06.2020 Redovna trgovina 28 66.552 45.701,64
Ukupno 84 357.045 249.709,87