Datum Vrsta prometa Broj transakcija Broj hartija od vrijednosti Vrijednost prometa
07.12.2023 Redovna trgovina 7 19.000 5.033,00
06.12.2023 Redovna trgovina 21 107.664 79.820,12
05.12.2023 Redovna trgovina 18 88.082 29.852,31
04.12.2023 Redovna trgovina 19 43.223 85.194,46
01.12.2023 Redovna trgovina 16 114.020 95.867,20
Ukupno 81 371.989 295.767,09