Izvještaj o promjenama u vlasničkoj strukturi +/- 5% ili više na dan 17.09.2019

Ime i prezime / Naziv vlasnika Naziv emitenta Oznaka hov Broj emitovanih hov Broj hov u vlasništvu Promjena broj hov Promjena u % vlasništva Novi % vlasništva Kod
DARKO KOMERC DOO LAKTAŠI KP KOMUNALAC AD SRBAC KOMS-R-A 256.100 25.610 12.805 5,000000 15,000000 po osnovu kupovine na berzi
GRUPA FORTIS DOO BANJA LUKA KP KOMUNALAC AD SRBAC KOMS-R-A 256.100 12.805 -12.805 -5,000000 0,000000 po osnovu kupovine na berzi


Napomena: Ovaj izvještaj predstavlja obavještenje o sticanju/otuđenju akcija lica iz člana 290. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti. Stanje iz izvještaja odnosi se na dan posljednje promjene.