Izvještaj o promjenama u vlasničkoj strukturi +/- 5% ili više na dan 06.12.2023

Ime i prezime / Naziv vlasnika Naziv emitenta Oznaka hov Broj emitovanih hov Broj hov u vlasništvu Promjena broj hov Promjena u % vlasništva Novi % vlasništva Kod
IVANKOVIĆ MILAN MCD COMPANY AD BANJA LUKA MCDC-R-A 1.877.582 1.765.452 58.806 3,132007 97,159964 po osnovu kupovine na berzi


Napomena: Ovaj izvještaj predstavlja obavještenje o sticanju/otuđenju akcija lica iz člana 290. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti. Stanje iz izvještaja odnosi se na dan posljednje promjene.