Izvještaj o promjenama u vlasničkoj strukturi +/- 5% ili više na dan 14.11.2019

Ime i prezime / Naziv vlasnika Naziv emitenta Oznaka hov Broj emitovanih hov Broj hov u vlasništvu Promjena broj hov Promjena u % vlasništva Novi % vlasništva Kod
DRVOPRODEX DOO BANJALUKA IMAKO AD BANJA LUKA IMAK-R-A 2.869.839 692.943 57.057 1,988160 26,133870 po osnovu kupovine na berzi
OLJAČA NATAŠA IMAKO AD BANJA LUKA IMAK-R-A 2.869.839 734.844 -57.057 -1,988160 23,617597 po osnovu kupovine na berzi


Napomena: Ovaj izvještaj predstavlja obavještenje o sticanju/otuđenju akcija lica iz člana 290. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti. Stanje iz izvještaja odnosi se na dan posljednje promjene.