Izvještaj o promjenama u vlasničkoj strukturi +/- 5% ili više na dan 14.09.2020

Ime i prezime / Naziv vlasnika Naziv emitenta Oznaka hov Broj emitovanih hov Broj hov u vlasništvu Promjena broj hov Promjena u % vlasništva Novi % vlasništva Kod
KIM TEC VITEZ DOO AD MPI MODRIČA MPIM-R-A 7.900.000 7.875.344 24.656 0,312101 100,000000 ostalo


Napomena: Ovaj izvještaj predstavlja obavještenje o sticanju/otuđenju akcija lica iz člana 290. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti. Stanje iz izvještaja odnosi se na dan posljednje promjene.