Oznaka emitenta Matični broj Naziv emitenta Adresa emitenta