. One of the main advantages of Sovaldi is that it can be used by patients belonging to all 4 genotypes. Buy Sovaldi is a very strong drug, and as all of them, it has a number of side effects that can be caused.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Call center 090 54 1369
< mart 2018 >
pon uto sri če pet sub ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Pošaljite nam poruku

  • Dostavljanje izvoda e-poštom
  • Kontaktirajte nas
  • Moj portfelj
MIKROFIN OSIGURANjE AD BANJA LUKA, druga emisija, povećanje kapitala Štampa
27.01.2009 18:29

Centralni registar je dana 27.01.2009. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa slijedećim podacima i karakteristikama:

Naziv emitenta OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO MIKROFIN OSIGURANjE AD BANJA LUKA
Sjedište emitenta Save Kovačevića 23, Banja Luka
Matični broj emitenta 11031412
Vrsta hartije akcija
Klasa hartije redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije MKOS-R-A
Broj hartija 25.000
Nominalna vrijednost hartije 100,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije 2.500.000,00 KM
Redni broj i tip emisije Druga emisija – povećanje osnovnog kapitala, privatna ponuda
Ograničenja prava na hartiji Akcije se ne mogu prodavati, zalagati ili na drugi način otuđivati u periodu od najmanje jedne godine dana od upisa u Centralni registar
Rok trajanja ograničenja prava Član 46. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (Službeni glasnik RS 92/06)

 

Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 5.500.000,00 KM.Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Rješenje broj: 01-03-RE-5483/08 od 30.12.2008. godine. Nakon izvršene registracije predmetne emisije Centralni registar će izvršiti upis zabrane prava raspolaganja na vlasničkom računu kupaca, u skladu sa članom 46. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti.

 

Saldirani promet

Novosti

XXV SKUPŠTINA AKCIONARA Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka

  

Upravni odbor Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka,  saziva
 
 
XXV  SKUPŠTINU AKCIONARA
Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka
(Godišnja skupština)
 
Pročitajte više...
 
Obavljanje poslova platnog agenta u postupku emisije dužničkih hartija od vrijednosti privrednog društva kao emitenta obveznica korišćenjem mjenice
 
Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banja Luka dobio je saglasnost Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske za obavljanje poslova platnog agenta u postupku emisije dužničkih hartija od vrijednosti privrednog društva kao emitenta obveznica korišćenjem mjenice. Procedure kojima se definiše navedeni postupak nalaze se u rubrici Propisi i obrasci/Podzakonski akti.
 

Međunarodna saradnja