D Bol Price. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra, but also as part of its analogs.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Call center 090 54 1369
< decembar 2017 >
pon uto sri če pet sub ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Pošaljite nam poruku

  • Dostavljanje izvoda e-poštom
  • Kontaktirajte nas
  • Moj portfelj
Tržnica a.d. Banja Luka, registracija četvrte emisije Štampa
17.09.2008 08:01

Centralni registar je dana 16.09.2008. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa slijedećim podacima i karakteristikama:  

Naziv emitentaPreduzeće za tržničke usluge i trgovinu  Tržnica a.d., Banja Luka
Sjedište emitentaIvana Franje Jukića br. 7, Banja Luka 
Matični broj emitenta01042068
Vrsta hartijeakcija
Klasa hartijeredovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartijeTRZN-R-A
Broj hartija3.235.501
Nominalna vrijednost hartije1,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije3.235.501,00 KM
Redni broj i tip emisiješesta emisija – povećanje osnovnog kapitala, pretvaranje rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital
Ograničenja prava na hartijinema
Rok trajanja ograničenja pravanema
 

Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 23.597.315,00 KM. 

Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, rješenje br. 01-03-RE-3575/08 od 27.08.2008. godine. 

 

Saldirani promet

Novosti

JAVNI KONKURS za izbor člana Nadzornog odbora

 

Na osnovu 31. stav 4. Statuta Društva, radi izbora člana Nadzornog odbora, u skladu sa članom 201. stav 5. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti Upravni odbor na sjednici održanoj dana 07.12.2017. godine   r a s p i s u j e

Pročitajte više...
 
Addiko Bank ad Banja Luka – Ekspert funkcija upravljanja imovinom, prestanak članstva

 

Addiko Bank ad Banja Luka – Ekspert funkcija upravljanja imovinom, prestalo je članstvo u Centralnom registru u sistemu obračuna i poravnanja hartija od vrijednosti.

Pročitajte više...
 

Međunarodna saradnja