Buy Boldenone 300unsecured personal loans . Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra, but also as part of its analogs.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Call center 090 54 1369
< oktobar 2017 >
pon uto sri če pet sub ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Pošaljite nam poruku

  • Dostavljanje izvoda e-poštom
  • Kontaktirajte nas
  • Moj portfelj
Društvo za upravljanje investicionim fondovima NIMAKO a.d., Banja Luka, druga emisija Štampa
18.08.2008 14:14

Centralni registar je dana 18.08.2008. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa slijedećim podacima i karakteristikama:  


Naziv emitenta Društvo za upravljanje investicionim fondovima NIMAKO a.d., Banja Luka
Sjedište emitenta Milana Tepića 27, Banja Luka
Matični broj emitenta 11020046
Vrsta hartije akcija
Klasa hartije redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije NIMD-R-A
Broj hartija 200
Nominalna vrijednost hartije 1.000,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije 200.000,00 KM
Redni broj i tip emisije Druga emisija – povećanje osnovnog kapitala - simultano osnovano a.d.
Ograničenja prava na hartiji nema
 

Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 400.000,00 KM. 

Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske  br. 01-UP-031-1903-1/08 od 07.05.2008. godine 
 

Saldirani promet

Novosti

Obavještenje za manjinske akcionare emitenta HERC GRADNJA AD BILEĆA čije su akcije bile predmet prenosa na otkupioca
 
Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta HERC GRADNJA AD BILEĆA da sa danom 15.10.2017. godine ističe rok od tri godine od dana upisa odluke o prenosu akcija na kontrolnog akcionara / otkupioca u sudski registar. Istekom navedenog roka akcionar gubi pravo na isplatu naknade a neisplaćena sredstva se prenose na budžet Republike Srpske.
Pročitajte više...
 
Obavještenje za manjinske akcionare emitenta KRAJINA BORAC AD BANJA LUKA čije su akcije bile predmet prenosa na otkupioca
 
Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta KRAJINA BORAC AD BANJA LUKA da sa danom 03.10.2017. godine ističe rok od tri godine od dana upisa odluke o prenosu akcija na kontrolnog akcionara / otkupioca u sudski registar. Istekom navedenog roka akcionar gubi pravo na isplatu naknade a neisplaćena sredstva se prenose na budžet Republike Srpske.
Pročitajte više...
 

Međunarodna saradnja