Buy PropionateThere are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Buy Cialis Online is the one that definitely differs from all other products.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Call center 090 54 1369
< decembar 2017 >
pon uto sri če pet sub ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Pošaljite nam poruku

  • Dostavljanje izvoda e-poštom
  • Kontaktirajte nas
  • Moj portfelj
PALE STAN AD PALE, simultano osnivanje Štampa
03.02.2009 11:01
Centralni registar je dana 02.02.2009. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa slijedećim podacima i karakteristikama:  
Naziv emitenta AKCIONARSKO DRUŠTVO PALE STAN PALE
Sjedište emitenta Svetosavska 0-2, Pale
Matični broj emitenta 01923838
Vrsta hartije akcija
Klasa hartije redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije PLST-R-A
Broj hartija 78.900
Nominalna vrijednost hartije 1,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije 78.900,00 KM
Redni broj i tip emisije Emisija bez obaveze izrade prospekta-simultano osnivanje a.d.
Ograničenja prava na hartiji Nema
Rok trajanja ograničenja prava Nema

 

Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 78.900,00 KM. Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Rješenje broj: 01-UP-031-5138/08 od 09.12.2008. godine.

 

Saldirani promet

Novosti

JAVNI KONKURS za izbor člana Nadzornog odbora

 

Na osnovu 31. stav 4. Statuta Društva, radi izbora člana Nadzornog odbora, u skladu sa članom 201. stav 5. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti Upravni odbor na sjednici održanoj dana 07.12.2017. godine   r a s p i s u j e

Pročitajte više...
 
Addiko Bank ad Banja Luka – Ekspert funkcija upravljanja imovinom, prestanak članstva

 

Addiko Bank ad Banja Luka – Ekspert funkcija upravljanja imovinom, prestalo je članstvo u Centralnom registru u sistemu obračuna i poravnanja hartija od vrijednosti.

Pročitajte više...
 

Međunarodna saradnja