300 Mg Testosterone EnanthateDo you need Missouri Payday Loans as soon as possible? What can cause long-term use of Viagra? In the network and other sources of information, there is no reliable data on the long-term use of Viagra and its negative effects on the body.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Učešće nerezidenata u ukupnom prometu
Učešće nerezidenata u ukupnom prometu u 2017. god. Štampa
Promet po mjesecima 
 
Mjesec Vrijednost trgovine Vrijednost prodaje nerezidenata % prodaje nerezidenata Vrijednost kupovine nerezidenata % kupovine nerezidenata
Januar 4.333.084,01 359.882,98 8,31%  382.496,30 8,83%
Februar  4.274.143,89 249.681,60   5,84%   237.146,27 5,55%
Mart 5.675.229,97   551.490,42    9,72% 264.311,72 4,66%
April  5.455.718,77 660.089,31 12,10%  1.177.068,53 21,57%
Maj 28.419.987,08 26.437.100,27   93,02% 112.633,09   0,4%
Jun  3.751.393,22  257.995,68  6,88% 101.640,08 2,71%
Jul 3.660.967,02   173.918,46  4,75% 218.385,1   5,97%
Avgust 2.595.901,22  300.316,17    11,57%  243.608,70  9,38% 
Septembar 8.086.039,17  2.932.505,10  36,27%  56.844,91  0,7% 
Oktobar          
Novembar          
Decembar          
UKUPNO
66.252.464,35
31.922.979,99
48,18%
2.794.134,70
4,22%

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAPOMENA:
Ukupna vrijednost prodaje/kupovine odnosi se na vrijednost saldiranih poslova zaključenih u redovnoj trgovini, aukciji za paket akcija (prodaja državnog kapitala), blok poslovima i na tržištu novca.
Vrijednosti su izražene u KM.
Nerezident je fizičko ili pravno lice koje ima prebivalište/sjedište van teritorije Bosne i Hercegovine.
Vrijednosti transakcija zaključenih za zbirni kastodi račun (račun koji otvara i vodi kastodi banka u svoje ime a za račun vlasnika, odnosno nominovanih vlasnika-svojih klijenata) uključene su u promet nerezidenata.
 
 
 
 
 nr sve 09 2017
 nr sve pc 09 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Start < Prethodni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeći > Kraj >>

Stranica 1 of 16