short term loans . One of the main advantages of Sovaldi is that it can be used by patients belonging to all 4 genotypes. Buy Sovaldi is a very strong drug, and as all of them, it has a number of side effects that can be caused.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Izvještaj o promjenama u vlasničkoj strukturi +/- 5% ili više na dan  14.02.2018

Napomena: Ovaj izvještaj predstavlja obavještenje o sticanju/otuđenju akcija lica iz člana 290. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti. Stanje iz izvještaja odnosi se na dan posljednje promjene.