Online lending company provides a wide range of ways to get money by means of Tennessee Loans Online. All this happens in case of bad medicines and wrong way of medication. Viagra Super Force is a treatment that has unique and surpassing formula combination.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Izvještaj o promjenama u vlasničkoj strukturi +/- 5% ili više na dan  11.05.2018

Napomena: Ovaj izvještaj predstavlja obavještenje o sticanju/otuđenju akcija lica iz člana 290. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti. Stanje iz izvještaja odnosi se na dan posljednje promjene.