There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra influence on blood clots.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Poslovi depozitara Štampa
Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banja Luka obavlja poslove depozitara za 16  investicionih fondova sa javnom ponudom:
BLBP
BLB-PROFIT AD Banja Luka
BLKP
BALKAN INVESTMENT FOND AD Banja Luka
BRSP
BORS INVEST FOND AD Banja Luka
EINP
EUROINVESTMENT FOND AD Banja Luka
EKVP
ZIF AKTIVA INVEST FOND AD Banja Luka
INVP
INVEST NOVA FOND AD Bijeljina
JHKP
JAHORINA KONSEKO INVEST AD Pale
KRIP
KRISTAL INVEST FOND AD Banja Luka
PLRP
ZIF POLARA INVEST FOND AD Banja Luka
PRVP
PRIVREDNIK INVEST AD Banja Luka
UNIP
UNIOINVEST FOND AD Bijeljina
VBIP
ZIF VB FOND AD Banja Luka
VIBP
ZIF VIB FOND AD Banja Luka
ZPTP
ZEPTER FOND AD Banja Luka
JP-M-3
KRISTAL KAPITAL
JP-M-4
MIKROFIN PLUS

 

Mjesečni izvještaji za zatvorene investicione fondove:
 
  • Izvještaj o neto sredstvima investicionog fonda
  • Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima fonda
  • Izvještaj o strukturi ulaganja investicionog fonda po vrstama imovine
  • Izvještaj o strukturi ulaganja investicionog fonda - akcije
  • Izvještaj o strukturi ulaganja investicionog fonda - obveznice
  • Izvještaj o strukturi ulaganja investicionog fonda - druge hartije od vrijednosti.
 
 
dostavljaju se Banjalučkoj berzi.
 

                  www.blberza.com/v2/
 
 
 
Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banja Luka obavlja poslove depozitara za Akcijski fond RS ad Banja Luka  i Fond za restituciju RS ad Banja Luka, u skladu sa Uredbom o metodologiji za utvrđivanje neto vrijednosti imovine Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 95/06, 2/07, 7/07 i 120/08).

                                                                                                                                                                  www.irbrs.net
 

 

Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banja Luka obavlja poslove depozitara za Penzijski rezervni fond Republike Srpske ad Banja Luka.
 
                                                                                                                                                                  www.pref.rs.ba
 
 
 
Rukovodilac Sektora depozitarnih poslova:
Nevenka Lero  (Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-UP-051-2208/10 od 12.08.2010.godine)