Payday Loans In Texas. There are also a lot of other privileges for return customers. Men buy Viagra Gold online not to wait till the lucky event happens but to enjoy each sex act because Viagra effect lasts up to 36 hours!

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 12. kupon obveznice RSBD-O-C emitenta REPUBLIKA SRPSKA Štampa
29.06.2018 09:15
 
Centralni registar je dana 29.06.2018. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun za dospjeli 12. kupon obveznice emitenta, lokalne oznake RSBD-O-C.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 195.000,00 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća kupona.