The deal is that Indiana Loans Online online can save your time, nerves and make a solution of all your financial problems. What can cause long-term use of Viagra Sale? In the network and other sources of information, there is no reliable data on the long-term use of Viagra and its negative effects on the body.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Obavještenje o izvršenom obračunu dospjelih obaveza za 16. anuitet obveznice OBDI-O-A emitenta OPŠTINA BROD Štampa
11.06.2018 14:51
 
Centralni registar je dana 11.06.2018. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA BROD, izvršio obračun za dospjeli 16. anuitet obveznica emitenta, lokalne oznake OBDI-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 235.716,14 KM po osnovu glavnice i 42.554,09 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.