Today, Ohio Loans Online are legitimate, but there are illegal transactions that are still on the rise. What can cause long-term use of Viagra? In the network and other sources of information, there is no reliable data on the long-term use of Viagra and its negative effects on the body.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

„Wiener osiguranje Vienna Insurance Group“ a.d. Banja Luka - upis zabrane, XVI emisija Štampa
06.06.2018 07:19
 
Centralni registar je primio zahtjev za registraciju hartije od vrijednosti, sa slijedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
„Wiener osiguranje Vienna Insurance Group“ a.d. Banja Luka
Sjedište emitenta
Kninska 1a, Banja Luka
Matični broj emitenta
01755927
Lokalna oznaka hartije
SODJ-R-A
Redni broj i tip emisije
šesnaesta emisija – smanjenje osnovnog kapitala
 
Centralni registar će dana 06.06.2018. godine, na računima vlasnika hartija od vrijednosti ovog emitenta, izvršiti upis zabrane prava raspolaganja navedenim akcijama, a blokada će trajati do okončanja postupka registracije.